David Murgadas

David Murgadas, compositor i guitarrista.

CATALÀ

David Murgadas és un dels guitarristes catalans més prolífics dins el món guitarrístic català. De formació clàssica a l’Escola d’Arts Musicals Luthier de Barcelona al Conservatori Superior de Música d’Alacant, s’especialitza també en el repertori del Renaixement i Barroc i amb els instruments antics de corda polsada a l’ESMUC amb Xavier Díaz-Latorre i al Conservatori de Toulouse amb Beatrice Pornon.

Des de l’any 1995 és professor al Conservatori Professional de Música d’Igualada i ha realitzat una gran tasca en  proveir de repertori i material pedagògic els alumnes de guitarra de grau professional, així com crear arranjaments per les orquestres de guitarra o grups de cambra amb guitarra.

Dins el repertori que recentment hem editat a Brotons & Mercadal, Edicions Musicals trobem diverses peces per a guitarra sola, com les seves Vuit peces per a guitarra o arranjaments  de peces tan populars com El testament d’Amèlia o L’estaca de Lluís Llach.

Els seus arranjaments per a quartet o orquestra de guitarres es basen en donar a conèixer l’obra de grans compositors com Francisco Tárrega, amb Recuerdos de La Alhambra, o Santiago de Murzia (compositor del s. XVIII) amb l’edició ja disponible de Los Ympossibles o Gaitas.

Article sobre David Murgadas en “AnoiaDiari”: https://anoiadiari.cat/cultura/igualadi-david-murgadas-publica-vuit-peces-guitarra/

ENGLISH

DAVID MURGADAS, composer and guitarrist

David Murgadas is one of the most prolific Catalan guitarists. Classically trained at the Escola d’Arts Musicals Luthier de Barcelona and Conservatori Superior de Música d’Alacant (Alicante), he also specializes in Renaissance and Baroque repertoire with early plucked string instruments at the ESMUC (Escola Superior de música de Catalunya) with Xavier Díaz-Latorre and at the Toulouse Conservatory with Beatrice Pornon.

Since 1995, he is a teacher at the Conservatori Professional de Música d’Igualada i he has done a great job in providing repertoire and teaching materials for professional-level guitar students, as well as creating arrangements for guitar orchestras or chamber music groups.

Brotons & Mercadal, Edicions Musicals has recently published several pieces for solo guitar, such as his Vuit peces per a guitarra (Eight pieces for guitar) or arrangements of well-known pieces as El testament d’Amèlia or L’estaca by Lluís Llach.

His arrangements for guitar quartet or guitar ensemble are based on making known the work of great composers such as Francisco Tárrega, with Recuerdos de La Alhambra, or Santiago de Murzia (18th century composer) with the edition of Los Ympossibles or Gaitas.

AFECTACIONS Corona Virus. Formulari de valoració d’impacte en la cultura

Formulari que ha implementat el Departament de Cultura per fer un seguiment de l’impacte econòmic de la crisi generada pel COVID-19 en el sector cultural

Davant la situació actual i les afectacions que les restriccions pel COVID-19 al sector cultural, trobem imprescindible valorar i quantificar les afectacions reals d’aquestes mesures en la cultura.

A través d’aquest formulari volem que ens feu arribar les activitats culturals que s’han vist afectades, així com les pèrdues econòmiques que suposen, des d’ara i durant les properes setmanes. És important que l’ompliu el més aviat possible per tal de tenir dades de sector també aviat.

Feu arribar aquesta enquesta a totes les professionals de la cultura que considereu que també s’han vist afectats.

Els resultats seran contrastats amb els de les altres organitzacions culturals i amb l’Administració pública, per tal de poder recollir unes dades transversals a nivell de sector que puguin ser d’utilitat a l’hora de valorar els danys i les pèrdues provocats per aquesta situació.

ATENCIÓ: si ja han introduït les dades en algun altre formulari d’alguna associació professional, no omplis aquest per a no duplicar la informació

Publicacions de Manuel Oltra (1922-2015)

El passat 8 de febrer, el Mestre Manuel Oltra hauria fet 98 anys.

Manuel Oltra i Ferrer

Manuel Oltra, nascut el 1922 a València, fou mestre al Conservatori Superior de Música de Barcelona i va rebre la Creu de Sant Jordi l’any 2010. Va escriure una gran varietat de música, que abasta la pràctica totalitat dels gèneres concertístics: harmonització de melodies populars –especialment nadales–, música de cambra, simfònica i per a cobla. Destacà especialment en els camps de la música coral i la música de concert per a cobla, i també és autor d’una trentena de sardanes.

Manuel Oltra rebent la Creu de Sant Jordi de mans del President de la Generalitat José Montilla

Amb catorze anys començà els seus estudis musicals amb el mestre Josep Font i Sabaté, tot i que la Guerra Civil i el servei militar al Marroc van retardar la seva eclosió musical. De tornada a Barcelona, va ser nomenat director de la coral del Club Excursionista de Terrassa i de la Institució Folklòrica Montserrat. En aquest període transcrigué nombrosos ballets populars catalans per a cobla i altres formacions instrumentals.

També exercí la docència a l’Institut de Rítmica Joan Llongueres i de director musical de l’Esbart Montseny (a partir del 1955, i fins després del 1961). Entre els anys 1957-1958 convalidà els seus estudis de música al Conservatori Superior de Música de Barcelona de la mà dels mestres Toldrà, Zamacois, Ricart i Matas i Joan Gibert. Superada aquesta prova, s’incorporà immediatament (de 1959 a 1987) com a professor del centre. Deu anys més tard passà a ser-ne catedràtic d’harmonia, contrapunt, fuga i formes musicals, i encara en va ser sots-director entre els anys 1973 i 1981.

Com a reconeixement públic a la seva obra, l’any 1994 va rebre el Premi Nacional de Música en l’apartat de composició, i també ha obtingut el Premi Nacional de Cultura Popular i Tradicional en la categoria de música tradicional, ambdós atorgats per la Generalitat.

En aquest enllaç trobareu l’entrevista de TV3, realitzada el 2010:

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Entrevista-Manuel-Oltra/video/3098550/

Algunes obres de Manuel Oltra, editades en Brotons & Mercadal (veieu a la nostra website també altres versions i sets of parts)

  • L’Alimara – Poema simfònic
  • Orquestra simfònica
  • Plantilla: 3 [1.2.pic] 3 [1.2.Eh] 3 [1.2.bcl] 3 [1.2.cbn] – 4 3 2 1 – T+1perc – Harp – Strings
  • Durada: 10′
  • Nivell de dificultat (1-5): 2
  • Montmagastre
  • Transcripció: Jordi León
  • Format: (Score A3)
  • Instrumentació: banda simfònica ampliada amb instruments de cobla
  • Durada: 7′

El pasado 8 de febrero, el Maestro Manuel Oltra habría cumplido 98 años.

Nacido el 1922 en Valencia, Oltra fue profesor en el Conservatori Superior de Música de Barcelona y recibió la Creu de Sant Jordi en el año 2010. Escribió una gran variedad de obras, que comprende casi todos los géneros de concierto: harmonización de melodías populares –especialmente villancicos–, música de cámara, sinfónica y para cobla. Destacó especialmente en los ámbitos de la música coral y la música de concierto para cobla, y también es autor de unas treinta sardanas.

Con catorce años empezó sus estudios musicales con el maestre Josep Font i Sabaté, aunque la Guerra Civil y el servicio militar en Marruecos retrasó su eclosión musical. De regreso a Barcelona, fue nombrado director del coro del Club Excursionista de Terrassa y de la Institució Folklòrica Montserrat. En este período transcribió varios ballets populares catalanes para cobla y otras formaciones instrumentales.

También ejerció la docencia en el Institut de Rítmica Joan Llongueres y de director musical del Esbart Montseny (a partir del 1955, y hasta pasado el 1961). Entre los años 1957-1958 convalidó sus estudios de música en el Conservatori Superior de Música de Barcelona con los maestros Toldrà, Zamacois, Ricart i Matas y Joan Gibert. Superada esta prueba, se unió inmediatamente (de 1959 a 1987) como profesor del centre. Diez años después pasó a ser catedrático de harmonía, contrapunto, fuga y formas musicales, y hasta llegó a ser subdirector entre los años 1973 y 1981.

Como reconocimiento público a su obra, en 1994 recibió el Premi Nacional de Música en el apartado de composición, y también obtuvo el Premi Nacional de Cultura Popular i Tradicional en la categoría de música tradicional, ambos otorgados por la Generalitat.

En este enlace, la entrevista de TV3, realizada en 2010:

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Entrevista-Manuel-Oltra/video/3098550/

Obras para flauta sola editadas para AFE

Ya tenemos disponible la obra obligada del 
V Concurso Nacional de Flauta Travesera AFE 2020,

que se celebrará en la VI Convención de Flauta (Málaga, abril 2020)

Now available: the required work of  the
V National Flute Contest AFE 2020

(Association of Flute Players of Spain),
that will be held at the
VI Flute Convention (Malaga, april 2020)

Francisco López 
Mononoke-hime
Fantasía sobre un tema de Joe Hisaishi, para flauta sola
Fantasy on a theme by Joe Hisaishi, for flute

Francisco López Martín
Flautista, docente y compositor
Solista de flauta de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y flauta principal en Oslo Phiharmonic Orchestra. Ha recibido numerosos premios en Concursos internacionales como el Concurso Internacional de Música ARD en Múnich 2015.
Francisco compagina su trabajo de músico de orquesta con una carrera muy activa como solista y músico de cámara.

OTRAS OBRAS DE LA COLECCIÓN AFE:

Obres editades amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 2019

Salvador Brotons, Clarinet quartet Concertino, per a requint, clarinet, corno di bassetto, clarinet baix i banda simfònica

El Clarinet quartet Concertino fou escrit per encàrrec dels Barcelona Clarinet Players durant l’hivern del 2018. La comanda era clara i precisa: Una obra per a quartet de clarinets solistes i orquestra que també es pogués fer amb banda simfònica, brillant, bonica ,virtuosa i efectista, entre 12 i 15 minuts de durada.

El resultat ha estat aquest Concertino en un sol moviment íntegre en quatre parts sense interrupció, on els temes s’intercanvien.

S’inicia amb un tempo lent on els solistes presenten el tema principal de caràcter dolç i contemplatiu que continua l’orquestra sota nous contrapunts dels solistes. Un tempo viu segueix més virtuosístic d’entrada on l’orquestra introdueix un nou tema i els solistes el despleguen. El corno di bassetto ens presenta una nova línia molt lírica i expressiva com a contrast textural (una part B) que s’excita gradualment mitjançant una bona combinació rítmico-tensional a un punt culminant. Després d’un procés distensional, s’arriba a l’Adagio central. Un nou tema expressiu i majestuós és presentat pels solistes que seguidament l’orquestra amplia. Sense interrupció es retorna al temps viu en un principi com un petit desenvolupament de diversos temes anteriorment presentats juntament amb alguns nous girs virtuosístics dels solistes, que enllaçarà sense pausa en una reexposició de tot el moviment ràpid precedent completament modificada. Temes procedents dels dos temps lents també es barregen en aquesta secció. Una curta Coda posa fi al Concertino de forma brillant.

Originalment l’obra fou escrita per a solistes i piano. Posteriorment fou instrumentada primer per a orquestra i després per a banda simfònica.

660 anys, Poema simfònic per a cobla i 1 percussionista

660 anys fou un encàrrec del Festival de Pasqua de Cervera 2019, per celebrar el 660è aniversari de la institucionalització de la Generalitat de Catalunya. L’any 1359, Pere III convocà Corts a Cervera i el primer president de la Generalitat fou escollit.

Josep Maria Subirats construí un monument en memòria d’aquest fet al peu de la muralla de Pere III, a Cervera. Inspirat en aquest magnífic monument i en l’aniversari de la nostra Casa Gran, vaig compondre aquesta obra per a cobla ampliada amb un percussionista, tocant predominantment les timbales.

Vaig compondre aquesta obra durant el mes de desembre del 2018. La trompeta 3 fou afegida un cop acabada la composició. Se’n pot prescindir si es desitja, però la seva participació dona més cos al conjunt i és altament recomanable.

Aquest petit poema simfònic en un sol moviment sense interrupció, pretén descriure els orígens de la institució, el seu desplegament històric ple de moments de tot tipus (esplendorosos, de lluita, de crisi, de dificultats, etc.) i finalment una mirada cap a un futur optimista en l’arribada de l’anhelada República catalana.

L’obra comença brillantment amb una animada introducció de les timbales i tota la cobla, amb un tema jovial de celebració. Les campanes anuncien la presentació dels tres braços de la institució: l’eclesiàstic (una melodia medieval extreta del Llibre vermell de Montserrat), el militar o de la noblesa (el metall a ritme de marxa lenta) i el popular o reial (tota la cobla a ritme de sardana ràpida). Segueix un espai majestuós anunciant un nou tema molt lent i expressiu que es repeteix amb la instrumentació canviada.

Una segona part de l’obra comença a temps ràpid, desenvolupant el material presentat, generant conflicte, agressivitat i dificultats que tan sovint ha patit el nostre poble. La força del poble supera els entrebancs i culmina en la reexposició parcial de l’inici de l’obra.

Una nova gradació sonora arribarà en la tornada del tema majestuós, brillantment orquestrat per a un final eufòric.

Ricard Lamote de Grignon: Joan de l’Ós, Poema simfònic per a orquestra de vent, solistes i cor sobre text de Josep Maria de Sagarra (1933)

(Obra dedicada a Antoni Pérez-Moya)

Estrenada l’abril de 1936 al 1r Festival de Música Internacional Contemporània, al Palau de les Belles Arts, aquesta és potser una de les obres més significatives de la producció musical de Ricard Lamote de Grignon per a banda-orquestra de vent. Aquesta edició actualitzada de l’obra s’ha fet a cura del mestre Salvador Brotons i s’ha dut a terme a partir dels originals manuscrits que es trobena la Biblioteca de Catalunya – Arxiu de la Banda Municipal de Barcelona, que consten de: Partitura de 12-05-1931 (de 102 pàgines – 55cm), 10 particel·les instrumentals, i joc incomplet de particel·les vocals.

L’any 1913 Josep Maria de Sagarra va guanyar l’Englantina d’Or dels Jocs Florals de Barcelona amb el poema Joan de l’Ós, que havia començat a gestar durant un viatge a Itàlia. ‘Joan de l’Ós’ és un dels poemes èpics que tenen l’origen en la cultura popular, com ara El mal caçador i El comte Arnau.   

Salvador Brotons Estudio performativo de “Clar-i-net” op. 119 por Javier Olmeda

SALVADOR BROTONS (1959)

ESTUDIO PERFORMATIVO DE SUS OBRAS PARA CLARINETE

“Sonata op.46” y “Clar i Net op.119”

Por Javier Olmeda Noguera

RESUMEN

Castellano:

El presente artículo es un resumen de la investigación realizada para la consecución de mi Trabajo Final de Máster en Interpretación Musical e Investigación Performativa. Esta investigación se centra en la figura del compositor catalán Salvador Brotons (Barcelona, 1959), profundizando en su trayectoria musical, en la cual destaca sus diferentes facetas como compositor, director, instrumentista y editor musical. A su vez, se analiza la obra escrita para clarinete como instrumento principal del compositor catalán. La metodología principal de la investigación fue la realización de una entrevista personal al propio compositor y la investigación a partir de  fuentes existentes, además del estudio analítico e instrumental de las obras, para su posterior interpretación y grabación. La investigación está dividida en dos secciones, la primera consta de un estudio de vida, donde se habla de su biografía, influencias, estilo y donde contamos con la opinión de algunos clarinetistas relevantes. Y una segunda parte donde se realiza un estudio de la obra para clarinete del compositor, centrando la investigación en un análisis performativo de las obras “Sonata op.46” para clarinete y piano y “Clar i Net op.119” para clarinete solo.

Palabras clave: Salvador Brotons, Obras para clarinete, Sonata, Clar i Net, Análisis, Performativo.

Valencià

El present article és un resum de la investigació realitzada per a la consecució del meu Treball Final de Màster en Investigació Performativa. Aquest treball d’investigació es centra en la figura del compositor català Salvador Brotons (Barcelona, 1959) , aprofundint en la seua trajectòria musical, en la qual destaca les seues diferents facetes com a compositor, director, instrumentista i editor musical. Al mateix temps, s’analitza l’obra escrita per a clarinet com a instrument principal del compositor català. La metodologia principal de la investigació va ser la realització d’una entrevista personal al propi compositor i la investigació a partir de fonts existents, a més de l’estudi analític i instrumental de les obres, per a la seua posterior interpretació i gravació. La investigació està dividida en dos seccions, la primera consta d’un estudi de vida, on es parla de la seua biografia, influències, estil i on comptem amb l’opinió d’alguns clarinetistes rellevants. I una segona part on es realitza un estudi de l’obra per a clarinet del compositor, centrant la investigació en un anàlisi performatiu de les obres “Sonata op.46” per a clarinet i piano i “Clar i Net op.119” per a clarinet sól.

English

This article is a summary of the research done for the achievement of my final Master’s Degree in Music Performance and Performative Research. This research focuses on the Catalan composer Salvador Brotons (Barcelona, 1959), deepening his musical career, in which he emphasizes his different facets as composer, conductor, instrument player and musical publisher. At the same time, the research focuses and analyzes the clarinet works of the Catalan composer. The main methodology of the research was the realization of a personal interview with the composer and the research from existing sources, in addition to the analytical and performance study of the works, for later interpretation and recording. The research is divided into two sections, the first consists of a life study, where we talk about his biography, influences, composition style and where we have the opinion of some relevant clarinetists. The second part, we can find a study of the clarinet works of the composer, focusing the research on a performative analysis of the works “Sonata op.46” for clarinet and piano and “Clar i Net op.119” for solo clarinet.

LEER EL ARTÍCULO COMPLETO: SALVADOR BROTONS

Concerti by Salvador Brotons for “unusual” soloists

We would like to present three Concerti by Salvador Brotons for instruments with less repertoire:

BrotS-Brass-Quint-Conc-ORQ-GS

Brass Quintet Concerto by Salvador Brotons, there is a version for brass quintet and symphony orchestra, as well as a version for brass quintet and symphonic band, recently premiered by Spanish Brass Luur Ensemble and the Banda Municipal de Granada. Watch it on Youtube

Commissioned by the Spanish Brass Luur Metalls to be premiered in Alzira Festival (July 2014), the Brass Quintet Concerto was originally written for brass quintet and piano. The orchestration, which the author had in mind from the beginning, was written later. The strength of the five brass instruments is so impressive that it is always a challenge to achieve its fit-balance against a piano-orchestra. For reasons of sound contrast, in the orchestration there are no brass instruments.
The concerto is divided into three contrasting movements. The first is in sonata form, replacing the Development section with a central part of 5 short cadenzas by the soloists, without breaking the continuity of the work. The whole first part consists of small themes which are presented and then developed. Each theme has its own personality (color and character) and is presented by different instruments. The recapitulation is very different in instrumentation, being almost like a variation. The tempo is fast with notable dialogues between the soloists and the piano-orchestra. The second movement contrasts for its relaxed and harmonious tempo. The Sicilian rhythm brings contemplation and serenity to the main theme, introduced by the piano and then the trumpet. The trombone introduces a more rhythmically agitated second part second which, in its climax, takes us back to the theme brilliantly orchestrated. The music relaxes progressively and brings us back to the placid environment of the beginning, now played by the trombone with a “hamon” mute. The last movement is a Presto with two very contrasting and easily detectable themes. The first, very fast and light, is highly virtuoso and is presented by the two trumpets alternately. The second theme is very lyrical and expansive, played by the horn within a very harmonic texture. In its repetition, here led by the orchestra, a first sound climax is reached. After a short development, there is a changed re-exposition that leads to a short Coda which is especially bright and fast.

BrotS-Piccolo-Concerto-GS

Piccolo Concerto “Dialogues with Axel” by Salvador Brotons, for Piccolo flute and orchestra. Watch the premiere in Israel on Youtube  Piano Reduction available

Salvador Brotons writes: Coming from a family of flautists, and having started studying music as a child, the piccolo was my first musical instrument. Perhaps my identification of the piccolo sound with the voice of a child started then. The innocence, purity, sweetness and fluidity of its sound remind me of childhood. Faced with the challenge of writing a concerto for piccolo, I did not want to fall into the trap of writing a work full of bird sounds, trills, technical brilliant passages, the upper register, and so forth. My desire was to express something deeper with the voice of a child. Inspired by reading the book Dialogues with Axel by Jose Antonio Fortuny from Menorca, where he explains his fight as a child with a degenerative spinal muscular atrophy, I found a story full of humanity which combines innocence, brutal challenges to overcome, with the ongoing effort to fight and the triumph of the mind over the body.

BrotS-Percepcions-SC

Percussed Perceptions by Salvador Brotons, Double Concerto for percussion and string orchestra. Movements on Youtube: Inquietud, Conflict, Odi i Terror, Amor i pau     Piano Reduction available

I. Relax, II. Conflict, III. Fear, IV: Restlessness, V. Hate and terror, VI. Love and peace
Percussed Perceptions was written for the Percadu Marimba and Percussion Duo (Two young Israeli percussionists: Adi Morag and Tomer Yariv), commissioned by the Raanana Symphonette and its executive director Orit Vogel. The piece was premiered in November 2005 in Israel.
The piece is conceived as a double concerto for percussion and string orchestra in six movements. Each movement depicts a perception of contemporary society. Living in such an agitated world, people react against such an unsettled environment. The variety of timbre and colour offered by the percussion instruments inspired me to write contrasting moods, which reflect our modern life. “Relax” features the vibraphone and glockenspiel in a calm and beautiful ambiance.“Conflict” is a spinning fast movement where the marimbas predominate. It is virtuoso for the soloists and somewhat aggressive for the orchestra. Images of revolution and upheaval come to mind. “Fear” is a very common feeling nowadays. The tremolos of the marimba in the low register at the beginning give an unsettled mysterious power to the music. It is written inthe form of a mountain with a big crescendo leading up to the culminating point midway, at the strike of the gong. A reverse process follows bringing the movement to a close with the darkness of the beginning. “Restlessness” is a short, delicate and rapid scherzo basically featuring small unpitched percussion (bongos, tom-toms, temple-blocks and wood-blocks) in a restless motion. In “Hate and terror” the tempo alternates between slow and fast with all kinds of contrasting moods. The gong, cymbals and tom-tom contribute to the suggestion of bad presages. In contrast with the previous movement, “Love and peace” is as its title indicates, a
return to the ideal world we all dream about. A new tonal but very chromatic melody is introduced by the marimba and vibraphone which is repeated twice with bigger orchestration. A return to the music of the first movement along with elements from other movements brings back the needed peace in a soft, very relaxing ending.

 

 

Abarca B&M Collection con rebajas

Abarcas menorquinas de la marca MIBO con velcro (Talla 20-28) y normales (Talla 29-35)

Avarca velcro tuba-timp Avarca mussols

Liquidamos el stock de nuestras abarcas con rebajas importantes (rebajado a   20,00 €).

Liquidem l’stock de les nostres avarques amb rebaixes importants (rebaixats a 20,00 €)

Les avarques menorquines són el calçat tradicional de l’illa de Menorca. Fabricats amb cuir o pell de vaca, i ara la sola és de cautxú.Les talles més petites duen una sola microporosa (goma injectada en aire) que les fa més lleugeres i un sistema de tancament amb velcro que facilita l’ús i la subjecció. En els últims anys la popularitat de les avarques menorquines ha augmentat de forma considerable ja que és un calçat resistent, lleuger i còmode. Aquest fet ha provocat que hagin aparegut molts imitadors, contra els quals lluita l’Associació de Fabricants de Calçat de Menorca i el Consell Insular amb la creació del distintiu Producte de Menorca, que protegeix l’avarca tradicional fabricada a l’illa.               Mibo Cosits ha fabricat aquestes avarques amb els dissenys de Birgit Euler.

http://www.brotonsmercadal.com/lg/CA/productes Articles de regal – Avarques

Avarca velcro clarinets

Busca aquesta avarca en català

Busca esta abarca en castellano

Las abarcas menorquinas son el calzado tradicional de la isla de Menorca. Están fabricadas con cuero o piel de vacuno, con la suela de caucho. Las tallas más pequeñas llevan una suela microporosa (goma inyectada en aire) que las hace más ligeras, y su sistema de cierre con velcro facilita su uso y sujeción. En los últimos años, la popularidad de las abarcas menorquinas ha aumentado de forma considerable, por ser un calzado resistente, ligero y cómodo. Esto ha provocado que hayan aparecido muchos imitadores contra los que lucha la Asociación de Fabricantes de Calzado de Menorca y el Consell Insular, a partir de la creación del distintivo de Producte de Menorca que protege la abarca tradicional fabricada en la isla. – Mibo Cosits ha fabricado estas abarcas con los diseños de Birgit Euler.

http://www.brotonsmercadal.com/lg/ES/productes  Artículos de regalo – Abarcas

The famous “Avarca” (sandals) is the traditional shoe from Menorca. Handcrafted from leather and a sole in the style of a car tyre, is this a comfortable shoe for the summer or even suitable as a house shoe. The small sizes are made with a special “hook and loop” system and lighter micro porous soles. These last years the popularity of these comfortable, light and resistant sandals has risen considerably and the Menorcan “Avarca” is now protected by the Government with the label “Product of Menorca” to avoid copies. – Mibo Cosits have made these cute shoes with the sweet musical birds painted by Birgit Euler.

http://www.brotonsmercadal.com/lg/EN/productes  Go to our Gift shop (Avarca Sandals) and see our selection:

Seleccio-avarca-web.jpg

Ho podeu combinar també amb les divertides samarretes (Talles de 6 mesos a 11-12 anys), alguns models també en talles d’adults (M – L – XL)

Samarreta clarinets   Samarreta trio

Samarreta Duo clarinets                                     Samarreta Trio

La música experimental que integra la electrónica

El ordenador es el más moderno de los instrumentos musicales. Ha nacido y crecido en nuestro siglo. La electrónica nos brinda la posibilidad de expandir y manipular las posibilidades de cualquier fuente sonora, sea instrumento acústico o no, y a la vez, nos permite configurar nuevas dimensiones espaciales. Muchos autores se han adentrado en este tipo de música que cada vez suscita más interés. Los compositores Carlos D. Perales, Aitor Llimerá y Víctor Trescolí han escrito obras para instrumentos acústicos y parte electrónica, que se encuentran publicadas en nuestro catálogo:

CARLOS D. PERALES

Perales-CarlosD

Theatrique, for baritone sax and electronics

JEU, for two marimbas and electronics

Dramatique, for Bb soprano and tenor saxophones, mezzo-soprano and electroacoustic

Three liturgies, for toy piano and electronics

17 haiku, for flute and electroacoustic

Entrada/Pavana, for accordion and electronics

love portrait, for saxophone(s), electric guitar, electric bass, Rhodes electric piano and fixed media

Baby squirrel, for 1 octave Michelsonne toy piano and electronics

Types of blue, for flute, cello, piano and electronics

Retorique, for violin, soprano saxophone and electronics

Naranja, for 4 saxophones and electronics

koi-ai, for violin, tenor saxophone, cello, female voice, percussion and tape

En la integración de la electrónica con los instrumentos acústicos nace mi idea de la “electrónica de cámara”. En mis obras suelo trabajar en contacto directo con el intérprete, de modo que los procesos electrónicos se crean a partir de cada sonido único y personal. Entonces aparecen conceptos como el de “gesto”, que enriquece y libera al mismo tiempo los procesos creativos e interpretativos tradicionales: define espacios y tiempos que a veces escapan a estructuras comunes. En estos casos se suele producir una suerte de tejido en el que surgen espacios, caminos, canales, capas o nudos temporales en función de la naturaleza de cada uno de los demás parámetros. La grandeza de la electrónica unida a los instrumentos acústicos es que puede definir su propio rol, al mismo tiempo que puede permitirse el lujo de flirtear con los demás, generando así una enorme riqueza semántica. (Carlos D. Perales)

Carlos D. Perales en el Canal Youtube de Brotons & Mercadal (Lista de reproducción “Electronics + Instruments”)

 

VICTOR TRESCOLÍ

Trescoli-Victor Foto: Clara Muñoz

Petits drames, for toy piano and fixed media

Petits drames, se inspira en las pequeñas situaciones cotidianas que se vuelven pequeños dramas, no de forma específica, pero sí con cierta expresión. Hay siete pequeños movimientos, cada uno de ellos representa un estado de ánimo relacionado con estas situaciones, y el último es un collage de los otros seis, a modo de resurrección. La parte electrónica proporciona sonidos que se integran de forma perfecta con los sonidos del piano de juguete, ya que la mayoría de ellos proceden del mismo, procesados según las necesidades compositivas. Petits drames está compuesta originalmente para un piano de juguete de la marca francesa Michelsonne, de una octava de registro. (Víctor Trescolí)

 

AITOR LLIMERÁ

Llimera-Aitor

Estudio nº 1, para oboe y electrónica

La parte de oboe de este estudio, inspirada en piezas para oboe solo como 6 metamorphoses de B. Britten, o la Sequenza VII de L. Berio, recoge algunos de los efectos más utilizados en la música escrita para oboe en los S.XX y XXI, desde la música sinfónica hasta la música escrita para oboe solista, en la que aparecen efectos como los dobles trinados, harmónicos, multifónicos, respiración circular, glissandi, Rollender Ton, etc. El sonido del oboe se modifica en directo a través de procesos de “reverb”, “harmonizer”, “delay” y audios prediseñados, por otro intérprete, el cuál va lanzando desde el ordenador y de forma ordenada, todo este proceso. (Aitor Llimerá)

CANAL YOUTUBE Lista de reproducción “Electronics + instruments” de Brotons & Mercadal

 

Música coral de Xavier García Cardona

O Magnum Mysterium,  per a cor mixt (SATB) – Latin text –   

El desembre congelat, per a cor mixt (SATB) – Catalan text – 

 

GarciaCard-O-Magnum-Myst             O Magnum Mysterium pg1

O Magnum Mysterium, per a cor mixt (SATB)

Així com el gran misteri del naixement de Jesús, aquest “O Magnum Mysterium” esdevé per moments enigmàtic, especialment en una introducció on no sabem en quina tonalitat ens establirem. El motiu corchera  \  negra, serveix de leitmotiv de l’obra, portant-nos a moments molt antagònics dins de la mateixa, obrint-nos nous camins i tonalitats; un motiu que és símbol d’aquest misteri.

Després d’una primera part de l’obra on la tonalitat menor s’imposa, la tonalitat major apareix per esmorteir el misteri i mostrar-nos la dolçor de Maria, així com la vastitud del naixement de Crist. L’Allelluia final simbolitza l’alegria dels cristians pel naixement de Jesús i, a més a més, contrasta amb l’inici de l’obra, en trobar-se un to per sobre de la tonalitat inicial, produïnt un efecte brillant i reforçant aquesta joia i alegria.

Dedicat als meus amics de Revoice International Vocal Ensemble

També es pot adquirir un set de 10 exemplars de la partitura corals a preu reduït.

O Magnum Mysterium, para coro mixto (SATB)

Al igual que el gran misterio del nacimiento de Jesús, este “O Magnum Mysterium” llega a ser por momentos enigmático, especialmente en una introducción donde no sabemos en qué tonalidad nos estableceremos. El motivo corchea \  negra, sirve de leitmotiv de la obra, llevándonos hacia momentos muy antagónicos dentro de la misma, abriendo nuevos caminos y tonalidades; un motivo que es símbolo de este misterio.

Después de una primera parte de la obra donde se impone la tonalidad menor, la tonalidad mayor aparece para atenuar el misterio y mostrarnos la dulzura de María, al igual que la vastedad del nacimiento de Cristo. El Allelluia final simboliza la alegría de los cristianos por el nacimiento de Jesús y, además, contrasta con el inicio de la obra, al estar un tono por encima de la tonalidad inicial, produciendo un efecto brillante y reforzando este júbilo y alegría.

Dedicado a mis amigos de Revoice International Vocal Ensemble

También se puede adquirir un set de 10 ejemplares de partitures corales a precio reducido.

O Magnum Mysterium, for mixed choir (SATB)

Like the great mystery of the birth of Jesus, the “O Magnum Mysterium” becomes enigmatic, especially in an introduction where we do not know in which key we will set. The motif  eighth note \ quarter note, serves as leitmotiv of the work, leading to very antagonistic moments within it, breaking new grounds and shades; a motif that is a symbol of this mystery.

After a first part of the work where the minor key is imposed, the major key appears to attenuate the mystery and show the sweetness of Mary, like the vastness of the birth of Christ. The final Allelluia symbolizes the joy of Christians by the birth of Jesus and also contrasts with the beginning of the work, being a tone above the initial tonality, producing a glowing effect and reinforcing this joy and happiness.

Dedicated to all my friends of Revoice International Vocal Ensemble.

You can also buy a set of 10  vocal scores with an economic cost.

O Magnum Mysterium, für gemischten Chor (SATB)

Hören Sie doch bitte selbst hinein in die Probenarbeit der Vokalgruppe REVOICE, der das Stück gewidmet wurde.

Sie können auch ein Set mit 10 Chorstimmen zu einem reduzierten Preis erwerben.

GarciaCard.El-desembre-cong             El desembre congelat pg.1

El desembre congelat, per a cor mixt (SATB)

“Tradició” i “modernitat” són dos conceptes que ens envolten i que poden semblar antagònics, però en aquest arranjament he volgut sumar-los, esdevenint complements un de l’altre: la cançó tradicional nadalenca de “El desembre congelat” fusionada amb el ritme, l’ harmonia i els colors de la música moderna, concretament del blues. Un nou enfocament a una melodia que esdevé fresca, desenfadada i divertida tant pel cantant com per l’oient.

També es pot adquirir un set de 10 exemplars de la partitura corals a preu reduït.

El desembre congelat, para coro mixto (SATB)

“Tradición” y “modernidad” son dos conceptos que nos rodean y que pueden parecer antagónicos, pero en este arreglo he querido sumarlos, llegando a ser complementos el uno del otro: el villancico tradicional “El desembre congelat” fusionado con el ritmo, la armonía y los colores de la música moderna, concretamente del blues. Un nuevo enfoque a una melodía que se vuelve fresca, desenfadada y divertida tanto para el cantante como para el oyente.

También se puede adquirir un set de 10 ejemplares de la partitura coral a precio reducido.

El desembre congelat (Frozen December), for mixed choir (SATB)

“Tradition” and “modernity” are two concepts that surround us and that may seem antagonistic, but in this arrangement I wanted to add them, becoming complementary: the traditional carol “El desembre congelat” fused with rhythm, harmony and colors of modern music, particularly from blues. A new approach to a melody that becomes fresh, lighthearted and fun for both, the singer and the listener.

You can also buy a set of 10 vocal scores with an economic cost.

El desembre congelat (Gefrorener Dezember), für gemischten Chor (SATB)

“Tradition” und “Moderne” sind zwei Konzepte, die uns umgeben und gegensätzlich scheinen, aber in diesem Arragement ergänzen sie sich: das traditionelle katalanische Weihnachtslied “El desembre congelat” fusioniert mit Rhythmus, Harmonie und Klangfarben der modernen Musik, speziell des Blues. Ein neuer Denkanstoss für eine Melodie, die dadurch ungezwungen und kurzweilig für die Interpreten und  Zuhörer wird.

Sie können auch ein Set mit 10 Chorpartituren zu einem reduzierten Preis erwerben.

Xavier García Cardona, al Facebook:

Molt cGarcia Cardona, Xavierontent d’haver rebut els primers exemplars del que
són les meves primeres composicions editades per Brotons & Mercadal!

Muy contento de haber recibido los primeros ejemplares de las que son mis primeras composiciones editadas por Brotons & Mercadal!

I’m pleased to receive first models of my first compositions published by Brotons & Mercadal.